1. Navigation
  2. Inhalt
Inhalt

Závislosti a drogy

Závislosti a drogy
(© www.polizei-beratung.de)

Policejní preventivní práce v oblasti závislostí a drog je v rámci zdravotní prevence hlavním zdrojem informací pro děti, mládež, rodiče i učitele. Pod pojmem drogy se rozumí omamné nebo psychotropní látky, jejichž konzumace může vést k závislostem.
Spektrum je široké a zahrnuje jak legální drogy jako alkohol, nikotin a léky, tak i nelegální jako canabis, syntetické drogy, např. metylamfetamin známý jako pervitin (Crystal)

Naše nabídka pro učitele a žáky


Naše nabídka pro rodiče