1. Navigation
  2. Inhalt
Inhalt

Násilí mládeže/mobbing

Násilí mládeže/mobbing
(© www.polizei-beratung.de)

Úspěšné preventivní programy v oblasti boje proti násilí pracují na více úrovních (škola, žáci, rodina) a mají dlouhodobý časový horizont. Úspěšnost celého snažení policie je podmíněna paralelním programem prevence ve školách a aktivní rolí rodiny.