1. Navigation
  2. Inhalt
Polizei Sachsen
Polizei Sachsen
Polizei Sachsen
Polizei Sachsen
Polizei Sachsen
Inhalt

Vítáme vás u Saské policie


Zemské policejní prezidium

Zemské policejní prezidium je nejvyšším policejním úřadem v Sasku.  Koordinuje a určuje základní záležitosti, co se týče policie. Kromě toho je Zemské policejni prezidium zodpovědné za další bezpečnostní oblasti jako je požární ochrana, ochrana proti katastrofám, civilní ochrana a záchranná služba.

Přímo mu podléhají tyto úřady:
  • 5 policejních ředitelství (PD)
  • Zemský kriminální úřad v Drážďanech (LKA)
  • Bereitschaftspolizeipräsidium v Lipsku (BPP)
  • Polizeiverwaltungsamt v Drážďanech (PVA)
  • Vysoká škola Saské policie v Rothenburgu (FH)